پروژه رادين

اسکلت بندی

به طور کلی کیفیت ساخت اسکلت های پیچ و مهره ای از درجه بالاتری نسبت به اسکلتهای بتنی و جوشی برخورداراست ، چرا که کلیه عملیات ساخت این نوع اسکلتها در محل کارخانه و به دور از عوامل محیطی مخرب انجام میگیرد . جوشکاری روی قطعات در کارخانه ساخت با ماشن آلات پیشرفته و صنعتی انجام می گیرد در صورتیکه جوشکاری در اسکلتهای جوشی در محل اجرا با دستگاهای جوش دستی و در معرض عوامل محیطی است در سازه های بتنی نیز بدلیل عدم اجرا صحیح مراحل میلگرد گذاری و بتن ریزی معمولا کیفیت اجرا پایین آمده ، مقاومت و استحکام سازه نسبت به محاسبات در عمل از میزان کمتری برخوردار میگردد.